Про нас

Витяг з Статуту ГС ХАУ:

"... Головною метою нашої Асоціації є об’єднання у правовому та інформаційному полі компаній та підприємств, фізичних осіб діючих у галузі холодозабезпечення України, а також сприяння членам Спілки – виробникам, інжиніринговим та інсталяційним компаніям, продавцям, імпортерам та експортерам сучасного холодильного устаткування задля досягнення наступних цілей:

- розвиток холодильної галузі в Україні та сприяння виведенню вітчизняних виробників та компаній на міжнародний ринок обладнання, технологій та послуг;

- робота із законодавчими та державними органами влади України з розробки та впровадження міжнародних(Монреальского, Кіотського протоколів та ін.) та українських законодавчих актів з питань їх виконання по речовинах, що руйнують озоновий шар та впливають на глобальні зміни клімату, імплементації європейських нормативних актів та стандартів щодо функціонування вітчизняної галузі холодозабезпечення та підготовки її до функціонуванні за європейськими стандартами якості з урахуванням пропозицій та безпеки членів Спілки;

- представництво інтересів членів Спілки у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, сприяння якнайшвидшому впровадженню єдиних стандартів якості та застосуванню сучасного холодильного устаткування, модернізації нормативно-правових актів, які містять обов'язкові вимоги у промисловій, торговій, побутовій сферах.

- захист та підтримка інтересів членів Спілки у питаннях співпраці з державними органами, забезпечення безпечного та ефективного функціонування, здійснення підприємницької діяльності членами Спілки у конкурентному середовищі, вирішення та урегулювання спірних і конфліктних питань між членами Спілки;

- системна робота із закладами професійної освіти з питань її вдосконалення відповідно найкращих європейських стандартів та з питань спільної підготовки якісних кваліфікованих кадрів для галузі, їх сертифікації і підвищення кваліфікації;

- участь членів Спілки у міжнародних освітніх, технологічних та інноваційних проектах, які забезпечують досягнення цілей Спілки..."

   Наші цінності

Ми створили нашу Громадську Спілку "Холодильна асоціація України" (ГС ХАУ) з наступними стратегічними цілями:
  • Ми дбаємо про наступні покоління
  • Ми бажаємо залишити нашим нащадкам економічно сильну, екологічно чисту Батьківщину - нашу Україну
  • Ми працюємо над використанням енергозаощаджуючих, енергоефективних та екологічно чистих технологій у виробництві, експлуатації обладнання і в побудові новітніх систем холодозабезпечення
  • Ми сприяємо розробці та приймаємо участь у прийнятті органами влади законодавчих та нормативних актів, що стосуються нашої галузі та відповідають сучасним світовим стандартам
  • Ми створюємо умови для того, щоб фахова професійна технічна освіта стала якісною
  • Ми співпрацюємо з найкращими світовими та вітчизняними партнерами-виробниками обладнання та технологій у питанні навчання наших фахівців та обміну практичним досвідом
Висота - це те, куди ми повинні прийти, і ми розуміємо що цей шлях нелегкий!
Сніг, лід та холод- це наш фах, наша індустрія, спрямована на покращення якості нашого життя!

Наш логотип

Наш логотип несе в собі декілька символічних значень:
- велике коло - символ об'єднання, спільності інтересів, нерозімкнені міцні зв'язки між колегами та фахівцями нашої галузі, скріплені етикою та спільними цілями;
- саме наше коло має перехід з двох кольорів - з теплого жовтого до прохолодного блакитного. Це символічно вказує на наше національне визначення - ми Українська спілка, наша Батьківщина - Україна! Перехід від тепла до холоду також є невід'ємною частиною холодильного циклу та фізичних процесів, виникаючих у нашому обладнанні та технологіях;
- перехід між тепло жовтим кольором та блакитним несе в собі спектрально відтінок зеленого кольору - ми працюємо, використовуючи енергоефективні технології, зберігаючи навколишне довкілля, в наші лави додається молодь, яка активно сприяє нам у досягненні цілей асоціації та створює майбутне;
- білий центр у колі - це холод, довкола якого та з яким ми працюємо!