+38 (067) 567-18-54

ДКБМТА (Дніпровський коледж будівельно-монтажних технологій та архітектури - Асоційоване членство

Витяг з Статуту ГС ХАУ:

"... Головною метою нашої Асоціації є об’єднання у правовому та інформаційному полі компаній та підприємств, фізичних осіб діючих у галузі холодозабезпечення України, а також сприяння членам Спілки – виробникам, інжиніринговим та інсталяційним компаніям, продавцям, імпортерам та експортерам сучасного холодильного устаткування задля досягнення наступних цілей:

- розвиток холодильної галузі в Україні та сприяння виведенню вітчизняних виробників та компаній на міжнародний ринок обладнання, технологій та послуг;

- робота із законодавчими та державними органами влади України з розробки та впровадження міжнародних(Монреальского, Кіотського протоколів та ін.) та українських законодавчих актів з питань їх виконання по речовинах, що руйнують озоновий шар та впливають на глобальні зміни клімату, імплементації європейських нормативних актів та стандартів щодо функціонування вітчизняної галузі холодозабезпечення та підготовки її до функціонуванні за європейськими стандартами якості з урахуванням пропозицій та безпеки членів Спілки;

- представництво інтересів членів Спілки у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, сприяння якнайшвидшому впровадженню єдиних стандартів якості та застосуванню сучасного холодильного устаткування, модернізації нормативно-правових актів, які містять обов'язкові вимоги у промисловій, торговій, побутовій сферах.

- захист та підтримка інтересів членів Спілки у питаннях співпраці з державними органами, забезпечення безпечного та ефективного функціонування, здійснення підприємницької діяльності членами Спілки у конкурентному середовищі, вирішення та урегулювання спірних і конфліктних питань між членами Спілки;

- системна робота із закладами професійної освіти з питань її вдосконалення відповідно найкращих європейських стандартів та з питань спільної підготовки якісних кваліфікованих кадрів для галузі, їх сертифікації і підвищення кваліфікації;

- участь членів Спілки у міжнародних освітніх, технологічних та інноваційних проектах, які забезпечують досягнення цілей Спілки..."

   

ДКБМТА   (Дніпровський коледж будівельно-монтажних технологій та архітектури - Асоційоване членство

Сайт факультету ХКМ (Холодильно - компресорні машини та установки):

   Дніпровський державний коледж будівельно-монтажних технологій та архітектури  – державний заклад вищої освіти, суб’єкт освітньої діяльності, створений у 1945 р. згідно з рішенням РНК УРСР і КП(б)У від 

   26 вересня 1945 р. за № ПБ-72/40 та Постановою Дніпропетровського облвиконкому і бюро Обкому КП(б)У від 14 грудня 1945 р. за № 1886 як Дніпропетровський технікум сільськогосподарського будівництва з підпорядкуванням його управлінню в справах сільського і колгоспного будівництва.

   З 01.01.1955 р. перейменовано у Будівельний технікум з підпорядкуванням Міністерству міського і сільського будівництва УРСР, з 01.01.1958 р. – у Енергобудівельний технікум з підпорядкуванням Дніпропетровському Раднаргоспу, з 31.01.1969 р. – у Монтажний технікум з підпорядкуванням Мінмонтажспецбуду УРСР та СРСР.

   З 28.11.1991 р. переведений на загальнодержавну форму власності і підпорядкований Міністерству вищої освіти України (наказ від 28.11.1991 р. №231 «Про передачу навчальних закладів і організацій до системи Мінвузу України»).

   На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.97 р. № 78 «Про впорядкування мережі вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації» та у зв’язку з ліквідацією Дніпропетровського будівельного технікуму Української державної будівельної корпорації  наказом Міністерства освіти і науки України від 17.04.97 р. № 117 проведено реорганізацію Дніпропетровського монтажного технікуму.

   Коледж має ліцензію на право проведення освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста.

   Коледж є правонаступником Дніпропетровського монтажного технікуму, який було перейменовано згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2016 р. № 1140 «Про перейменування Дніпропетровського монтажного технікуму».

   З 2005 року наш коледж має статус міського базового і здійснює координаційну роботу закріплених за ним п’яти  вищих навчальних закладів
 І-ІІ р.а. Новомосковсько-Павлоградського регіону.

   Підготовка спеціалістів ведеться за 4 спеціальностями: «Будівництво та цивільна інженерія» (освітні програми «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», «Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції»), «Архітектура та містобудування» (освітня програма «Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр»), «Енергетичне машинобудування» (освітня програма «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок»), «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітня програма «Комерційна діяльність») за денною і заочною формами навчання

   У процесі навчання у коледжі Ви зможете не тільки отримати нові знання, а й поспілкуватися в неформальній обстановці, налагодити нові ділові зв'язки, отримати відповіді на всі Ваші питання і дізнатися про останні новинки на ринку холодильної та кліматичної техніки.

  Навчання проводять висококваліфіковані фахівці, викладачі вищої категорії, кандидати технічних наук, члени ГС «Холодильна асоціація України», які мають великий педагогічний, науковий і виробничий досвід в області холодильної техніки, кондиціонування повітря і вентиляції.

   Випускник коледжу за спеціальнстю 142 "Енергетичне машинобудування" може займати первинні посади: мехатронік; майстер; механік; технік з експлуатації та ремонту; технік-конструктор; керівник малого підприємства, апарату управління; начальник дільниці. Наші випускники - успішні, соціально відповідальні та щасливі

 
  Приймальна директора: (056) 744-28-59 Приймальна комісія: (056) 722-24-65 або (067) 668-03-68 c 9.00 до 16.00
Список партнеров