+38 (067) 567-18-54

Дрогобицький коледж нафти і газу - Асоційоване членство

Витяг з Статуту ГС ХАУ:

"... Головною метою нашої Асоціації є об’єднання у правовому та інформаційному полі компаній та підприємств, фізичних осіб діючих у галузі холодозабезпечення України, а також сприяння членам Спілки – виробникам, інжиніринговим та інсталяційним компаніям, продавцям, імпортерам та експортерам сучасного холодильного устаткування задля досягнення наступних цілей:

- розвиток холодильної галузі в Україні та сприяння виведенню вітчизняних виробників та компаній на міжнародний ринок обладнання, технологій та послуг;

- робота із законодавчими та державними органами влади України з розробки та впровадження міжнародних(Монреальского, Кіотського протоколів та ін.) та українських законодавчих актів з питань їх виконання по речовинах, що руйнують озоновий шар та впливають на глобальні зміни клімату, імплементації європейських нормативних актів та стандартів щодо функціонування вітчизняної галузі холодозабезпечення та підготовки її до функціонуванні за європейськими стандартами якості з урахуванням пропозицій та безпеки членів Спілки;

- представництво інтересів членів Спілки у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, сприяння якнайшвидшому впровадженню єдиних стандартів якості та застосуванню сучасного холодильного устаткування, модернізації нормативно-правових актів, які містять обов'язкові вимоги у промисловій, торговій, побутовій сферах.

- захист та підтримка інтересів членів Спілки у питаннях співпраці з державними органами, забезпечення безпечного та ефективного функціонування, здійснення підприємницької діяльності членами Спілки у конкурентному середовищі, вирішення та урегулювання спірних і конфліктних питань між членами Спілки;

- системна робота із закладами професійної освіти з питань її вдосконалення відповідно найкращих європейських стандартів та з питань спільної підготовки якісних кваліфікованих кадрів для галузі, їх сертифікації і підвищення кваліфікації;

- участь членів Спілки у міжнародних освітніх, технологічних та інноваційних проектах, які забезпечують досягнення цілей Спілки..."

   

Дрогобицький коледж нафти і газу - Асоційоване членство

    Дрогобицький коледж нафти і газу заснований як Дрогобицький нафтовий технікум 20 січня 1945 року наказом № 58 Народного Комісара нафтової промисловості. За час свого існування навчальний заклад підготував понад 20 тисяч спеціалістів для нафтової, газової, нафтопереробної промисловості.
   Перший випуск спеціалістів відбувся в 1948 році.
Враховуючи збільшення потреб в спеціалістах для  нафтових підприємств Прикарпаття, в 1953 році було відкрите вечірнє відділення з філіалом у м. Бориславі, на якому велась підготовка спеціалістів без відриву від виробництва з спеціальностей: “Експлуатація нафтових і газових свердловин” та “Технологія нафти й газу”.
    В 1957 році  до Дрогобицького нафтового технікуму був приєднаний  Львівський нафтопромисловий технікум.
    В 1958 році було відкрите заочне відділення, на якому велась підготовка спеціалістів з спеціальностей “Буріння нафтових і газових свердловин”, “Експлуатація нафтових і газових свердловин”, “Обладнання нафтових і газових  промислів” та “Хімічна технологія нафти й газу”.
    В 1959 році був відкритий Долинський філіал  вечірнього відділення, на якому проводилась підготовка спеціалістів з спеціальностей: “Експлуатація нафтових і газових свердловин”, “Обладнання нафтових і газових промислів”  та “Планування на підприємствах нафтової й газової промисловості”.
    В зв’язку із зменшенням кількості вступників на вечірнє відділення з числа працівників нафтовидобувних та бурових підприємств в 1973 році був закритий Бориславський філіал, а в 1975 році і Долинський філіал.
    В 1997 році Дрогобицький нафтовий технікум отримав ліцензію на право підготовки фахівців на рівні кваліфікаційних вимог  до молодшого спеціаліста з спеціальностей  “Економіка підприємства” та  “Експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ”
    В даний час у технікумі проводиться підготовка фахівців практично з усіх спеціальностей для нафтогазовидобувної та переробної промисловості.
   Відповідно до рішень ДАК від 26 грудня 2006 року, протокол № 64, Міністерством освіти і науки України визнано Дрогобицький нафтовий технікум акредитованим за статусом вищого навчального закладу першого рівня  з видачею сертифікату про акредитацію серія РД-І № 143345 та  ліцензії серія АВ № 482982 на право надання освітніх послуг пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста.

   У 2012 році перейменовано Дрогобицький нафтовий технікум у Державний вищий навчальний заклад "Дрогобицький коледж нафти і газу" наказом №870 міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.08.12 р. Нині у коледжі на денному та заочному відділеннях навчається понад 1600 студентів. Щороку технікум поповнюється 360 студентами. У навчальному закладі працює 99 висококваліфікованих викладачів, 46 із них – із вищою категорією, сім викладачів-методистів, 3 аспіранти, 4 кандидати наук.

    Коледж працює у комплексі з Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу, університетом “Київська поітехніка” та Дніпропетровським хіміко-технологічним університетом.. На базі коледжу відкрито навчально-консультаційний пункт Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Тут випускники, не полишаючи стін рідного закладу, продовжують навчання у ВНЗ IV рівня акредитації здобувають вищу освіту. Кращі випускники зараховуються в університети за скороченим терміном навчання. Підготовка фахівців здійснюється на базі основної і повної середньої освіти на денній, заочній і екстерній формах навчання.

Посилання на профільну спеціальність : http://www.dkng.net.ua/component/content/article/28-specialnosti-detali/201-5-05060403-montazh-i-obs...

  +38(03244) 3-89-69
Список партнеров