+38 (067) 567-18-54

Інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С.Мартиновського при ОНАХТ

Витяг з Статуту ГС ХАУ:

"... Головною метою нашої Асоціації є об’єднання у правовому та інформаційному полі компаній та підприємств, фізичних осіб діючих у галузі холодозабезпечення України, а також сприяння членам Спілки – виробникам, інжиніринговим та інсталяційним компаніям, продавцям, імпортерам та експортерам сучасного холодильного устаткування задля досягнення наступних цілей:

- розвиток холодильної галузі в Україні та сприяння виведенню вітчизняних виробників та компаній на міжнародний ринок обладнання, технологій та послуг;

- робота із законодавчими та державними органами влади України з розробки та впровадження міжнародних(Монреальского, Кіотського протоколів та ін.) та українських законодавчих актів з питань їх виконання по речовинах, що руйнують озоновий шар та впливають на глобальні зміни клімату, імплементації європейських нормативних актів та стандартів щодо функціонування вітчизняної галузі холодозабезпечення та підготовки її до функціонуванні за європейськими стандартами якості з урахуванням пропозицій та безпеки членів Спілки;

- представництво інтересів членів Спілки у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, сприяння якнайшвидшому впровадженню єдиних стандартів якості та застосуванню сучасного холодильного устаткування, модернізації нормативно-правових актів, які містять обов'язкові вимоги у промисловій, торговій, побутовій сферах.

- захист та підтримка інтересів членів Спілки у питаннях співпраці з державними органами, забезпечення безпечного та ефективного функціонування, здійснення підприємницької діяльності членами Спілки у конкурентному середовищі, вирішення та урегулювання спірних і конфліктних питань між членами Спілки;

- системна робота із закладами професійної освіти з питань її вдосконалення відповідно найкращих європейських стандартів та з питань спільної підготовки якісних кваліфікованих кадрів для галузі, їх сертифікації і підвищення кваліфікації;

- участь членів Спілки у міжнародних освітніх, технологічних та інноваційних проектах, які забезпечують досягнення цілей Спілки..."

   

Інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С.Мартиновського при ОНАХТ

Про інститут

Сайт інституту: http://www.irce.onaft.edu.ua/

Навчально-науковий інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики Одеської національної академії харчових технологій –  навчальний заклад, головним завданням якого є підготовка інженерних кадрів для промисловості, створення «науково-технічного мозку нації» за рахунок відбору і виховання творчої молоді, розвиток фундаментальних і прикладних досліджень як у традиційних напрямах науки і техніки, так і в новітніх галузях.

Інститут має велику, цікаву більш ніж 90-річну історію. 

Все почалось ще у 1921 році, коли ідея підготовки лаборантів-хіміків втілилася у справу організації Інституту Прикладної хімії, який і був відкритий 1 травня 1921 року на урочистому засіданні членів Союзу Хіміків.

 Згодом, реорганізація системи вищої і середньої промислово-технічної освіти в період реконструкції народного господарства стала об'єктивною необхідністю і відповіддю на цю потребу стала Постанова Колегії Губпрофосвіти України від 3 лютого 1922 року, що затвердила організацію Технікуму загальної і прикладної хімії як вищого навчального закладу шляхом злиття Інституту Прикладної хімії і хімічного факультету Політехнічного інституту.

 У 1929 році технікум було реорганізовано в Одеський хімічний інститут, а у 1930 році був створений Одеський харчовий інститут на базі відповідних спеціальностей Одеського хімічного інституту і харчового факультету Кам’янець-Подільського хімічного інституту, який розмістився за адресою Дворянська, 1/3

Гостра потреба в інженерних кадрах для переробної та консервної промисловості викликала необхідність створення в м. Одесі в 1931 році Всесоюзного механіко-технологічного інституту консервної промисловості з факультетами: хімічним, технологічним, механічним і інженерно-економічним на базі Одеського харчового інституту, консервного факультету Краснодарського харчового інституту, Херсонського рибного інституту, технологічного відділення Мичуринського сільськогосподарського інституту ім. Плєханова. 

Восени 1941 року в умовах блокади міста Одеси частина інституту була евакуйована вглиб країни. Багато викладачів та студентів добровольцями пішло до армії. З 1942 року інститут почав навчальну роботу в Таджикистані в місті Сталінабад. В жовтні 1944 року інститут відновив роботу в місті Одесі.

В листопаді 1949 року вийшла постанова Ради Міністрів СРСР № 5226 "Про збільшення виробництва холодильного обладнання та оснащення ним торгових підприємств у 1950-1954 роках". В Наказі Управління у справах вищої школи при Раді Міністрів УРСР від 3.01.1950 року читаємо: «Відповідно до розпорядження Ради Міністрів Союзу РСР від 30 .12.1949 року №20924-р перейменувати Одеський технологічний інститут консервної промисловості Міністерства вищої освіти СРСР – в Одеський технологічний інститут харчової і холодильної промисловості». Інститут очолив Володимир Сергійович Мартиновський.

У 1969 році вперше історія нашого інституту перетнулась із історією ОНАХТ. В результаті реорганізації  викладачі, наукові співробітники, аспіранти і студенти Одеського технологічного інституту харчової і холодильної промисловості (ОТІХХП), що навчалися по спеціальностях машини і апарати харчових виробництв, технологія виноробства, консервації, м'яса і м'ясних продуктів, молока і молочних продуктів влились у ОТІ (нині ОНАХТ), а у свою чергу з ОТІ в ОТІХХП були переведені теплофізичний факультет разом з частиною професорсько-викладацького складу, проблемна науково-дослідна лабораторія, аспіранти і студенти, що проходили навчання по спеціальностях - інженерна теплофизика і проектування, монтаж і експлуатація атомних електростанцій.

З урахуванням переліку спеціальностей, який склався, у 1989 році інститут було перейменовано в Одеський інститут низькотемпературної техніки і енергетики.

Продовжувалася робота по відкриттю нових спеціальностей комп’ютерного і екологічного напрямків, які відповідали і відповідають сучасним потребам.

В 1994 році інститут отримав статус академії з назвою Одеська державна академія холоду (ОДАХ).

У 2000 році ОДАХ стала членом Європейської асоціації освіти, а у 2001 році - мережі університетів Чорноморського басейну. Вона стала номінантом “Золотої книги еліти України”, переможцем Національного конкурсу “Золоті торгові марки ” в номінації “Освіта України” за видатні досягнення в галузі низькотемпературної техніки, дипломантом Міжнародного відкритого рейтингу популярності і якості.

Наукові розробки вчених академії, серед яких були Заслужені діячі науки і техніки України і Заслужені працівники освіти України, лауреати Державної премії України, академіки Міжнародної академії холоду, професори, кандидати технічних наук, знайшли широке застосування у багатьох галузях науки та техніки від мікрохірургії до космічного обладнання. 

У 2012 році за розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 травня №334-р "Про реорганізацію Одеської державної академії холоду" академію прієднано до Одеської національної академії харчових технологій у якості структурного підрозділу - Навчально - наукового інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики Одеської національної академії харчових технологій.

Теперішній статус інституту – це насамперед збереження кращих освітніх традицій – професійності, компетентності, науковості, інтелігентності своїх випускників.


  +38(048)723-22-20
Список партнеров