+38 (067) 567-18-54

Навчальний Центр "Кафедра Холодильного Обладнання" - Повноправне членство, навчання

Витяг з Статуту ГС ХАУ:

"... Головною метою нашої Асоціації є об’єднання у правовому та інформаційному полі компаній та підприємств, фізичних осіб діючих у галузі холодозабезпечення України, а також сприяння членам Спілки – виробникам, інжиніринговим та інсталяційним компаніям, продавцям, імпортерам та експортерам сучасного холодильного устаткування задля досягнення наступних цілей:

- розвиток холодильної галузі в Україні та сприяння виведенню вітчизняних виробників та компаній на міжнародний ринок обладнання, технологій та послуг;

- робота із законодавчими та державними органами влади України з розробки та впровадження міжнародних(Монреальского, Кіотського протоколів та ін.) та українських законодавчих актів з питань їх виконання по речовинах, що руйнують озоновий шар та впливають на глобальні зміни клімату, імплементації європейських нормативних актів та стандартів щодо функціонування вітчизняної галузі холодозабезпечення та підготовки її до функціонуванні за європейськими стандартами якості з урахуванням пропозицій та безпеки членів Спілки;

- представництво інтересів членів Спілки у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, сприяння якнайшвидшому впровадженню єдиних стандартів якості та застосуванню сучасного холодильного устаткування, модернізації нормативно-правових актів, які містять обов'язкові вимоги у промисловій, торговій, побутовій сферах.

- захист та підтримка інтересів членів Спілки у питаннях співпраці з державними органами, забезпечення безпечного та ефективного функціонування, здійснення підприємницької діяльності членами Спілки у конкурентному середовищі, вирішення та урегулювання спірних і конфліктних питань між членами Спілки;

- системна робота із закладами професійної освіти з питань її вдосконалення відповідно найкращих європейських стандартів та з питань спільної підготовки якісних кваліфікованих кадрів для галузі, їх сертифікації і підвищення кваліфікації;

- участь членів Спілки у міжнародних освітніх, технологічних та інноваційних проектах, які забезпечують досягнення цілей Спілки..."

   

Навчальний Центр "Кафедра Холодильного Обладнання" - Повноправне членство, навчання

Навчання і підвищення кваліфікації своїх власних фахівців - важлива умова для виживання і розвитку інженерного бізнесу.

     Ми пропонуємо підготовку більш ніж за 14 навчальними курсами.
Групи до 8 осіб - гарантія якості навчального процесу.
Нічого зайвого, курс стиснутий і інтенсивний - ми цінуємо Ваш час.
    Роздаткові матеріали, інтерактивні лекції, максимум прикладних вправ та практичних завдань!

- Електрик малопотужного промислового обладнання (до 20 кВт): Теоретичні основи електротехніки. Розрахунок і вибір апаратів захисту від аварійних режимів. Читання електричних схем. Збирання і відпрацювання алгоритму роботи 5-ти схем щита керування.

- Компенсація реактивної потужності: Теорія реактивної та активної потужності. Виміри. Оплата за електроенергію звичайна та зменшена. Розрахунок та вибір конденсаторів. Комплектація ККУ. Під’єднання та обслуговування.

- Застосування інвертора частоти струму: Принцип використання инверторів в кліматичній техніці. Принцип дії та застосування сучасних інверторів струму. Практика програмування інвертору.

- Теплотехнічний розрахунок будівель: Коефіцієнт теплопередачі. Робота з тепловізором. Визначення стану огорож будівлі. Розрахунок теплонадходжень і тепловтрат. Визначення навантаження на джерело теплоти/холоду і навантаження на доводчики. Розрахунок приміщення з басейном.

- Проектування холодильних установок: Термодинамічні основи роботи холодильної машини. Фреони. Діаграми. Сучасні компресори, теплообмінні апарати і додаткові елементи. Тепловий розрахунок камери. Схеми холодильних установок.

- Проектування систем з тепловими насосами: Сучасні реалії теплонасосної техніки. Теплонаджодження об’єкта. Розрахунок і вибір теплового насоса з точкою бівалентності і без неї. Проектування геотермального теплообмінника на тепловий режим і режим охолодження.

- Монтаж, і обслуговування холодильних установок та теплових насосів: Монтаж компресорів, насосів, агрегатів (ККБ), теплообмінного обладнання. Монтаж трубопроводів. Інструмент та техніка безпеки. Технічне обслуговування холодильних установок та теплових насосів.

- Холодильна техніка на СО2: Причини і аргументи використання СО2 в холоді. Сучасні схематичні рішення та їх оцінка. Розрахунок та вибір основних та допоміжних елементів, систем трубопроводів та елементів автоматики. Безпека від монтажу до експлуатації. Особливості монтажу і налагоджування.

- Проектування гідравлічних систем: Елементи гідравлічних систем і їх особливості. Гідравлічний розрахунок розгалудженої системи опалення, охолодження, фреонових систем. Перевірка розрахунків на стенді, практика балансування системи.

- Проектування вентиляційних систем: Алгоритм проектування систем вентиляції: розрахунок повітрообміну, вибір елементів вентиляційної установки.

- Налагодження вентиляційних систем: Ведення документації при налагоджуванні та обслуговуванні систем вентиляції. Інструмент. Практика по налагоджуванню приточного та витяжного повітропроводів.

- Розрахунок процесів обробки повітря: Основи кондиціювання. Id діаграма. Розрахунок процесів нагріву, охолодження, зволоження і осушення для вибору обладнання.

- Менеджер з продажу кліматичної техніки: Шикарна технічна база для менеджера, методики швидкого розрахунку, крос-продажі.

- Монтаж і обслуговування кондиціонерів: Принцип роботи кондиціонера. Фреони. Робота з інструментом. Правила монтажу і обслуговування. Помилки і як їх уникати. Робота з електричною схемою.  +38063 565 6026
Список партнеров