Реквізити ГС ХАУ

Витяг з Статуту ГС ХАУ:

"... Головною метою нашої Асоціації є об’єднання у правовому та інформаційному полі компаній та підприємств, фізичних осіб діючих у галузі холодозабезпечення України, а також сприяння членам Спілки – виробникам, інжиніринговим та інсталяційним компаніям, продавцям, імпортерам та експортерам сучасного холодильного устаткування задля досягнення наступних цілей:

- розвиток холодильної галузі в Україні та сприяння виведенню вітчизняних виробників та компаній на міжнародний ринок обладнання, технологій та послуг;

- робота із законодавчими та державними органами влади України з розробки та впровадження міжнародних(Монреальского, Кіотського протоколів та ін.) та українських законодавчих актів з питань їх виконання по речовинах, що руйнують озоновий шар та впливають на глобальні зміни клімату, імплементації європейських нормативних актів та стандартів щодо функціонування вітчизняної галузі холодозабезпечення та підготовки її до функціонуванні за європейськими стандартами якості з урахуванням пропозицій та безпеки членів Спілки;

- представництво інтересів членів Спілки у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, сприяння якнайшвидшому впровадженню єдиних стандартів якості та застосуванню сучасного холодильного устаткування, модернізації нормативно-правових актів, які містять обов'язкові вимоги у промисловій, торговій, побутовій сферах.

- захист та підтримка інтересів членів Спілки у питаннях співпраці з державними органами, забезпечення безпечного та ефективного функціонування, здійснення підприємницької діяльності членами Спілки у конкурентному середовищі, вирішення та урегулювання спірних і конфліктних питань між членами Спілки;

- системна робота із закладами професійної освіти з питань її вдосконалення відповідно найкращих європейських стандартів та з питань спільної підготовки якісних кваліфікованих кадрів для галузі, їх сертифікації і підвищення кваліфікації;

- участь членів Спілки у міжнародних освітніх, технологічних та інноваційних проектах, які забезпечують досягнення цілей Спілки..."

   

Реквізити Громадської Спілки "Холодильна асоціація України

Нижче наведені реквізити ГС "Холодильна асоціація України" (ГС ХАУ)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
 
Повна назва: Громадська Спілка "Холодильна асоціація України"
Скорочена назва: ГС "ХАУ"
Ідентифікаційний код 10000001104970
ЄДРПОУ 41889095
Юридична адреса: 031113, м.Київ, вул.Дружківська, 10, оф.417
Телефон, факс: +38 (067) 567-18-54
Електронна пошта: gshau2018@gmail.com
Сайт: http://ref.org.ua
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ в гривні
Найменування організації:
  СОГ ГС ХАУ
Код отримувача:                   
 41889095
Назва банку:               
 Ф."РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ
Рахунок отримувача:
  UA813052990000026002015013599
Валюта:
 UAH
Код банку (МФО):
 320649

Реквізити підприємства у валюті/Company details
Назва підприємства/company Name: ГС ХАУ ГС
IBAN Code: UA083052990000026009035008800
Назва банку/Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT code банку/Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Адреса підприємства/Company address: UA 03113 м Київ вул Дружкiвська.10  

Банки кореспонденти/Correspondent banks
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank: 400886700401
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank: COBADEFF
Банк-кореспондент/Correspondent bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank: 6231605145
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank: CHASDEFX
Банк-кореспондент/Correspondent bank: J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY