Реквізити ГС ХАУ

Витяг з Статуту ГС ХАУ:

"... Головною метою нашої Асоціації є об’єднання у правовому та інформаційному полі компаній та підприємств, фізичних осіб діючих у галузі холодозабезпечення України, а також сприяння членам Спілки – виробникам, інжиніринговим та інсталяційним компаніям, продавцям, імпортерам та експортерам сучасного холодильного устаткування задля досягнення наступних цілей:

- розвиток холодильної галузі в Україні та сприяння виведенню вітчизняних виробників та компаній на міжнародний ринок обладнання, технологій та послуг;

- робота із законодавчими та державними органами влади України з розробки та впровадження міжнародних(Монреальского, Кіотського протоколів та ін.) та українських законодавчих актів з питань їх виконання по речовинах, що руйнують озоновий шар та впливають на глобальні зміни клімату, імплементації європейських нормативних актів та стандартів щодо функціонування вітчизняної галузі холодозабезпечення та підготовки її до функціонуванні за європейськими стандартами якості з урахуванням пропозицій та безпеки членів Спілки;

- представництво інтересів членів Спілки у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, сприяння якнайшвидшому впровадженню єдиних стандартів якості та застосуванню сучасного холодильного устаткування, модернізації нормативно-правових актів, які містять обов'язкові вимоги у промисловій, торговій, побутовій сферах.

- захист та підтримка інтересів членів Спілки у питаннях співпраці з державними органами, забезпечення безпечного та ефективного функціонування, здійснення підприємницької діяльності членами Спілки у конкурентному середовищі, вирішення та урегулювання спірних і конфліктних питань між членами Спілки;

- системна робота із закладами професійної освіти з питань її вдосконалення відповідно найкращих європейських стандартів та з питань спільної підготовки якісних кваліфікованих кадрів для галузі, їх сертифікації і підвищення кваліфікації;

- участь членів Спілки у міжнародних освітніх, технологічних та інноваційних проектах, які забезпечують досягнення цілей Спілки..."

   

Реквізити Громадської Спілки "Холодильна асоціація України

Нижче наведені реквізити ГС "Холодильна асоціація України" (ГС ХАУ)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
 
Повна назва: Громадська Спілка "Холодильна асоціація України"
Скорочена назва: ГС "ХАУ"
Ідентифікаційний код 10000001104970
ЄДРПОУ 41889095
Юридична адреса: 031113, м.Київ, вул.Дружківська, 10, оф.417
Телефон, факс: +38 (067) 567-18-54
Електронна пошта: gshau2018@gmail.com
Сайт: http://ref.org.ua
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
Найменування організації:
  СОГ ГС ХАУ
Код отримувача:                   
 41889095
Назва банку:               
 Ф."РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ
Рахунок отримувача:
  UA173206490000026006052668055
Валюта:
 UAH
Код банку (МФО):
 320649