Міжнародна співпраця з латвійською холодильною асоціацією LSIA

Витяг з Статуту ГС ХАУ:

"... Головною метою нашої Асоціації є об’єднання у правовому та інформаційному полі компаній та підприємств, фізичних осіб діючих у галузі холодозабезпечення України, а також сприяння членам Спілки – виробникам, інжиніринговим та інсталяційним компаніям, продавцям, імпортерам та експортерам сучасного холодильного устаткування задля досягнення наступних цілей:

- розвиток холодильної галузі в Україні та сприяння виведенню вітчизняних виробників та компаній на міжнародний ринок обладнання, технологій та послуг;

- робота із законодавчими та державними органами влади України з розробки та впровадження міжнародних(Монреальского, Кіотського протоколів та ін.) та українських законодавчих актів з питань їх виконання по речовинах, що руйнують озоновий шар та впливають на глобальні зміни клімату, імплементації європейських нормативних актів та стандартів щодо функціонування вітчизняної галузі холодозабезпечення та підготовки її до функціонуванні за європейськими стандартами якості з урахуванням пропозицій та безпеки членів Спілки;

- представництво інтересів членів Спілки у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, сприяння якнайшвидшому впровадженню єдиних стандартів якості та застосуванню сучасного холодильного устаткування, модернізації нормативно-правових актів, які містять обов'язкові вимоги у промисловій, торговій, побутовій сферах.

- захист та підтримка інтересів членів Спілки у питаннях співпраці з державними органами, забезпечення безпечного та ефективного функціонування, здійснення підприємницької діяльності членами Спілки у конкурентному середовищі, вирішення та урегулювання спірних і конфліктних питань між членами Спілки;

- системна робота із закладами професійної освіти з питань її вдосконалення відповідно найкращих європейських стандартів та з питань спільної підготовки якісних кваліфікованих кадрів для галузі, їх сертифікації і підвищення кваліфікації;

- участь членів Спілки у міжнародних освітніх, технологічних та інноваційних проектах, які забезпечують досягнення цілей Спілки..."

   

12 Грудня 2021
    Латвійська асоціація утворена в 1998 році та як і ГС "ХАУ" своєю метою має розвиток системи навчання, захист інтересів галузі, впровадження міжнародного законодавства, вирішення проблем між членами асоціації. Запрошення надіслала пані Інна Шараніна, разом з нею до зустрічі були залучені члени Правління литовської асоціації Роберт Таубергс та Армандс Даубергс
   Колеги розповіли, що в їх асоціації наразі налічується близько 100 членів, серед яких є як інсталяційні компанії так і сервісні компанії всіх форм власності. Компанії зустрічаються раз на рік для координації своєї діяльності. Так як і наші колеги, разом відвідують міжнародні виставки ChilІVenta та інші. Латвійська асоціація активно впливає на освітні процеси щодо підготовки фахівців галузі. Колеги приймають участь у грантових програмах та допомагають технічному коледжу обладнанням та практикою студентів на підприємствах. Колеги розповіли, що вони активно розвивають тему застосування на об'єктах альтернативних холодагентів, у тому числі природного холодагенту СО2. Роберт та Армандс підтвердили чуттєві кліматичні зміни(аномальну спеку влітку - до +30+33 та аномальні морози взимку до -17 градусів Цельсія), що відбуваються в останні роки та істотно впливають на застосування обладнання, про важливість енергоефективності на об'єктах завдяки системам автоматизації регулювання параметрів холодильної техніки. Вказали також колеги і на чуттєвє зростання вартості Ф-газів на ринку у зв'язку з обмеженнями їх використання та розповіли про свій досвід з інсталяції та обслуговування холодильного обладнання з СО2.

   Коледж також є активним учасником асоціації та проводить програми сертифікації фахівців щодо діяльності з Ф-газами та ОРР.
   Між ГС "Холодильна асоціація України" та LSIA встановлено гарні контакти та є домовленість щодо подальшої співпраці, обміну досвідом, обмін програмами навчання та сертифікації, спільна участь у міжнародних заходах та ін.
    Дякуємо колегам за запрошення та можливість спілкування, також щиро вдячні за можливість відвідати об'єкти галузі та заклад профільної освіти. До нових зустрічей!

Галерея

Повернутись до списку