Розвиток компетенцій по інноваційним застосуванням енергоефективних та екологічно безпечних технологій охолодження та опалення в Україні

Витяг з Статуту ГС ХАУ:

"... Головною метою нашої Асоціації є об’єднання у правовому та інформаційному полі компаній та підприємств, фізичних осіб діючих у галузі холодозабезпечення України, а також сприяння членам Спілки – виробникам, інжиніринговим та інсталяційним компаніям, продавцям, імпортерам та експортерам сучасного холодильного устаткування задля досягнення наступних цілей:

- розвиток холодильної галузі в Україні та сприяння виведенню вітчизняних виробників та компаній на міжнародний ринок обладнання, технологій та послуг;

- робота із законодавчими та державними органами влади України з розробки та впровадження міжнародних(Монреальского, Кіотського протоколів та ін.) та українських законодавчих актів з питань їх виконання по речовинах, що руйнують озоновий шар та впливають на глобальні зміни клімату, імплементації європейських нормативних актів та стандартів щодо функціонування вітчизняної галузі холодозабезпечення та підготовки її до функціонуванні за європейськими стандартами якості з урахуванням пропозицій та безпеки членів Спілки;

- представництво інтересів членів Спілки у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, сприяння якнайшвидшому впровадженню єдиних стандартів якості та застосуванню сучасного холодильного устаткування, модернізації нормативно-правових актів, які містять обов'язкові вимоги у промисловій, торговій, побутовій сферах.

- захист та підтримка інтересів членів Спілки у питаннях співпраці з державними органами, забезпечення безпечного та ефективного функціонування, здійснення підприємницької діяльності членами Спілки у конкурентному середовищі, вирішення та урегулювання спірних і конфліктних питань між членами Спілки;

- системна робота із закладами професійної освіти з питань її вдосконалення відповідно найкращих європейських стандартів та з питань спільної підготовки якісних кваліфікованих кадрів для галузі, їх сертифікації і підвищення кваліфікації;

- участь членів Спілки у міжнародних освітніх, технологічних та інноваційних проектах, які забезпечують досягнення цілей Спілки..."

   

Розвиток компетенцій по інноваційним застосуванням енергоефективних та екологічно безпечних технологій охолодження та опалення в Україні

Характеристики
Категорія:
Використання природних хладагентів у індустрії холоду
Детальніше:
ГС "Холодильна асоціація України"
Сайт:
Опис проекту

     Офіційний партнер нашої асоціації у проекті - компанія НЕАТ http://www.heat-international.de/

    Компанія НЕАТ більш ніж 25 років пропонує незалежні консалтингові послуги у секторі енергозбереження та охорони довколишньої середи, включно з передаванням технологій, розвитком компетенцій, політичного консультування та збору даних у секторах "зеленого" охолодження та опалення. Фахівці НЕАТ мають кваліфікації у напрямках інженерних, природніх, соціальних та економічних наук, разом з великим досвідом технічної та організаційної співпраці з країнами, що розвиваються та мають перехідну економіку.

  НЕАТ має багаторічний та успішний досвід підтримки державних органів та зацікавлених осіб по введенню регулятивних заходів щодо фторовмісних газів та реалізації Монреальского Протокола і Кігалійської поправки.

    Приклади вже виконаних та у теперешній час виконуємих програм приведені нижче:

Green Colling Initiative (GCI) I (Ініціатива "зеленого" холодозабезпечення частина І) по дорученню Німецького товариства з міжнародної співпраці (GIZ) - глобальна ініціатива по підтримці визначаємих на національному рівні вкладів (NDCs) та стратегій зменьшення викидів парникових газів у секторах холодозабезпечення та кондиціонування. Метою проекту є розповсюдження холодильної техніки з використанням холодагентів з низьким потенціалом глобального потепління (ПГП) та високою енергоефективністью у обраних країнах;

Green Colling Initiativ (GCI) II (ІНіціатива "зеленого" холодозабезпечення частина ІІ) - ініціатива по розробці тренінгових матеріалів за передовими практиками технічного обслуговування холодильної техніки та систем кондиціонування, по захисту клімату та озонового шару в Кенії, Гані, Сейшельських островах, Індонезії та Колумбії;

Cool Contributions fighting Climate Change (C4) TechnicaL and Policy Support (Холодний вклад у боротьбу з змінами клімату - технічна та політична підтримка) - проект підтримки стратегії скорочення викидів у секторі холодильної техніки та систем кондиціонування та більш широкого використання енергоефективного обладнання на холодагентах з низьким ПГП у Філіпінах, Коста Ріці, В'єтнамі, Гренаді, Кубі;

Proclima - Ozone fund (Прокліма - Озоновий фонд) - проект з консультацій делегацій Німеччини та ЕС на міжнародних форумах, таких як нарада Сторін Монреальскього Протоколу та виконавчого комітету Багатостороннього фонду;

Technical assistans for increased Capacity for Transposition and Capasity Building on F-Gases (Технічна допомога для підвищення компетенцій в транспозиції та розвитку потенціалу у секторі фторовмісних газів) за дорученням Европейської Комісії - программа оновлення національної тренінгової та сертифікаційної програми, підготовка національного інвентаря, розробка плану відмови від фторовмісних газів, утилізації відходів та збору фторовмісних газів і озоноруйнуючих речовин (ОРР), системи обліку;

Програма допомоги ЕС: проект підтримки впровадження директиви ЕС по фторовмісним газам у Болгарії за дорученням Федеральної Агенції по Довколишньому Середовищу - аналіз недоліків впровадження директиви у Болгарії, ознайомча подорож до Німеччини та семінар  для підвищення кваліфікації обслуговуючих техніків;

Training courses on HCFC Phase Out with Natural Refrigerant applications and consultancy assignment on safety standards of Natural refrigirants with missions to Belarus, Tadjikistan, Ukraine and Uzbekistan (Тренінги по відмові від ГХФВ  та застосуванню природніх холодагентів у Білорусії, Таджикістані, Україні та Узбекістані) - проект при підтримці ПРООН включав у себе розвиток компетенцій та технічну допомогу  з розробки  тренінгових матеріалів та тренінги у Німеччині та вказаних країнах;

    Для забезпечення успіху та довгострокову перспективу у новому проекті "Розвиток компетенцій по інноваційним застосуванням енергоефективних та екологічно чистих технологій охолодження та опалювання в Україні" , необхідна співпраця головних зацікавлених осіб - таких, як Громадська Спілка "Холодильна асоціація України", Міністерство екології та природніх ресурсів України, , навчальних закладів та підприємств нашого сектора.

     Спільно нам необхідно досягти наступних цілей та вирішити наступні завдання проекту:

1) Дослідження ринку галузі: - провести дослідження потенціалу Українського ринку холодозабезпечення, кондиціонування та теплових насосів (RACHP), для того, щоб оцінити можливі бар'єри запровадження чистих технологій та стратегії їх подолання; - визначити важливих зацікавлених осіб у секторі та залучити їх до дослідження та процес збору даних і інформації; - надати приблизний розрахунок тепершніх та майбутніх викидів та продемонструвати потенціал зменьшення викидів при застосування екологічно безпечних та енергоефективних технологій, визначити технології з найбільшим потенціалом збереження парникових викидів;

Форма опитування представників галузі тут:

https://s.surveyplanet.com/-BMcnL7HU

2)   Семінари: - провести три регіональних семінари (м. Київ, м Дніпро, м Одеса) у період з 02 по 06 серпня 2019 року з метою надати дані про аналіз ринку та результати прогнозів, а також збільшити ознайомленість з цим питанням зацікавлених осіб - учасників ринку холоду; - надати можливості  ефективної відмови від використання ОРР та ФПГ, таких як введення регуляцій, енергетичні маркування, стандарти безпеки обладнання, програми сертифікування та тренінгів; - вказати технології з найбільшим потенціалом для України та необхідність у інвестиціях /бізнес-модель для їх впровадження; - провести багатосторонній діалог між представниками директивних органів, асоціацій, приватних компаній, тренінгових та долідницьких інститутів та спільно  обдумати можливі шляхи відмови від ГХФВ/ГФВ та освітній концепт, а також розробити  проект Стратегії виведення ОРР(озоноруйнуючих речовин) та ФПГ(фторованих парникових газів) з ринку, що підходить для України.

3)    Складання "дорожніх карт" (roadmaps): - дорожня карта для директивних органів щодо застосування альтернативних холодагентів та енергоефективності (на основі регулятивного документу EN517/214); - дорожня карта для обслуговуючих(сервісних) компаній та виробників обладнання, навчальних закладів та асоціацій: по виробничим стандартам та стандартам застосування природніх холодагентів, інсталяції та безпеки у секторі охолодження та опалення тепловими насосами; - дорожня карта по тренінгу та сертифікації згідно нормативного документа EN13313/2010 на основі існуючих тренінгових стандартів України.

      Ми будемо раді бачити Вас у своїх партнерах по проекту, та використовуючи спільно усі доступні ресурси та можливості внести вклад в готовність України виконати майбутні зобов'язання з виведення ГХФВ та ГФВ з ринку у відповідності до Кігалійської поправки, а також сприяти впровадженню інноваційних технологій на українському ринку охолодження та опалення.

    Щиро сподіваємось, що спільний проект стане основою для подалього співробітництва та розвитку науково-технічного обміну між Німеччиною та Україною у цій сфері та потягне за собою подальші проекти, такі як сучасні просунуті тренінги, введення системи обліку та звітності,експериментальні пілотні установки обладнання, введення системи переробки відходів та інші ініціативи на території України!

                                                          Запрошуємо Вас до співпраці!

Матеріали проекту розміщено за посиланням: http://ref.org.ua/info/articles/materialy-proektu-neat-gs-khau/