Витяг з Статуту ГС ХАУ:

"... Головною метою нашої Асоціації є об’єднання у правовому та інформаційному полі компаній та підприємств, фізичних осіб діючих у галузі холодозабезпечення України, а також сприяння членам Спілки – виробникам, інжиніринговим та інсталяційним компаніям, продавцям, імпортерам та експортерам сучасного холодильного устаткування задля досягнення наступних цілей:

- розвиток холодильної галузі в Україні та сприяння виведенню вітчизняних виробників та компаній на міжнародний ринок обладнання, технологій та послуг;

- робота із законодавчими та державними органами влади України з розробки та впровадження міжнародних(Монреальского, Кіотського протоколів та ін.) та українських законодавчих актів з питань їх виконання по речовинах, що руйнують озоновий шар та впливають на глобальні зміни клімату, імплементації європейських нормативних актів та стандартів щодо функціонування вітчизняної галузі холодозабезпечення та підготовки її до функціонуванні за європейськими стандартами якості з урахуванням пропозицій та безпеки членів Спілки;

- представництво інтересів членів Спілки у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, сприяння якнайшвидшому впровадженню єдиних стандартів якості та застосуванню сучасного холодильного устаткування, модернізації нормативно-правових актів, які містять обов'язкові вимоги у промисловій, торговій, побутовій сферах.

- захист та підтримка інтересів членів Спілки у питаннях співпраці з державними органами, забезпечення безпечного та ефективного функціонування, здійснення підприємницької діяльності членами Спілки у конкурентному середовищі, вирішення та урегулювання спірних і конфліктних питань між членами Спілки;

- системна робота із закладами професійної освіти з питань її вдосконалення відповідно найкращих європейських стандартів та з питань спільної підготовки якісних кваліфікованих кадрів для галузі, їх сертифікації і підвищення кваліфікації;

- участь членів Спілки у міжнародних освітніх, технологічних та інноваційних проектах, які забезпечують досягнення цілей Спілки..."

   

Коледжі

Характеристики
Категорія:
Навчально-сертифікаційні центри
Опис проекту
  

  

Пропонуємо Вам завітати до сторінок наших партнерів-освітян, які готують фахівців бакалаврату та робітничих професій:

Національний Університет харчових технологій, Коледж ресторанного господарства (КРГ)
+38-044-529-31-51,
www.krg.org.ua 
krgnuht@ukr.net

Національний Университет харчових технологій, Камянець-Подільський коледж харчової промисловості (КПКХП) 

+38-492-31-18
 www.cfi.kp.km.ua 
kpkhp@i.uaНаціональний університет харчових технологій, Полтавський коледж харчових технологій (ПКХТ)
+38-05322-7-45-18
www.ptxtnuht.pl.ua 
slpfood@e-mail.pl.ua

Білоцерковський національний аграрний Університет, Технолого-економічний коледж (БНАУ ТЕК)
+38-045-635-15-46
 tec.in.ua
  mcollege@magnus.kiev.ua

Харьківський національний технічний Університет сільського господарства імені Петра Василенко, Коледж переробної та харчової промисловості (КПХП)
+38-057-372-35-22  
kphphntusg.org
kphphntusg@mail.ru

Одеська національна Академія харчових технологій, Одеський технічний коледж (ОТК)
+38-048-730-49-00,
 +38-048-730-49-01
 otk@ukr.net

Дніпровський державний коледж будівельно-монтажних технологій та архітектури (ДКБМТА)
+38-056-744-28-59 
dnmont.dp.ua  
dnmont@gmail.com

Мелітопольський промислово-економічний коледж (МПЕК)
+38-061-925-20-54
www.mpek.org.ua 
mdpet@mail.ru

Подільський державний аграрно-технічний Університет, Новоушицький коледж (НК)
+38-0384-73-00-67  
ntpu.org.ua 
ntpu@ukrpost.ua

Дрогобицький коледж нафти і газу (ДКНГ)
+38-0324-42-32-41   
www.dkng.net.ua
dkng@ukr.net

Національна металургійна Академія України, Криворізький коксохімічний технікум (ККХТ)
+38-0562-71-47-23  
kkht.dp.ua (не працює)
kkht@mail.ua

Одеське морехідне училище рибної промисловості ім. Олексія Соляника (ОМУРП)
+38-048-725-84-77,
+38-048-725-84-77
www.omurp.org.ua
omurp_sayt@ukr.net