Витяг з Статуту ГС ХАУ:

"... Головною метою нашої Асоціації є об’єднання у правовому та інформаційному полі компаній та підприємств, фізичних осіб діючих у галузі холодозабезпечення України, а також сприяння членам Спілки – виробникам, інжиніринговим та інсталяційним компаніям, продавцям, імпортерам та експортерам сучасного холодильного устаткування задля досягнення наступних цілей:

- розвиток холодильної галузі в Україні та сприяння виведенню вітчизняних виробників та компаній на міжнародний ринок обладнання, технологій та послуг;

- робота із законодавчими та державними органами влади України з розробки та впровадження міжнародних(Монреальского, Кіотського протоколів та ін.) та українських законодавчих актів з питань їх виконання по речовинах, що руйнують озоновий шар та впливають на глобальні зміни клімату, імплементації європейських нормативних актів та стандартів щодо функціонування вітчизняної галузі холодозабезпечення та підготовки її до функціонуванні за європейськими стандартами якості з урахуванням пропозицій та безпеки членів Спілки;

- представництво інтересів членів Спілки у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, сприяння якнайшвидшому впровадженню єдиних стандартів якості та застосуванню сучасного холодильного устаткування, модернізації нормативно-правових актів, які містять обов'язкові вимоги у промисловій, торговій, побутовій сферах.

- захист та підтримка інтересів членів Спілки у питаннях співпраці з державними органами, забезпечення безпечного та ефективного функціонування, здійснення підприємницької діяльності членами Спілки у конкурентному середовищі, вирішення та урегулювання спірних і конфліктних питань між членами Спілки;

- системна робота із закладами професійної освіти з питань її вдосконалення відповідно найкращих європейських стандартів та з питань спільної підготовки якісних кваліфікованих кадрів для галузі, їх сертифікації і підвищення кваліфікації;

- участь членів Спілки у міжнародних освітніх, технологічних та інноваційних проектах, які забезпечують досягнення цілей Спілки..."

   

Заклади вищої освіти

Характеристики
Категорія:
Навчально-сертифікаційні центри
Опис проекту
Шановні колеги!!!  Запрошуємо Вас перейти за посиланнями до ВНЗ, які навчають фахівців за спеціальністю 142 "Холодильні машини і установки": 
Національний Університет харчових технологій (НУХТ) +38-044-289-95-55,www.nuft.edu.uaInfo@nuft.edu.ua
Державний біотехнологічний університет (ДБТУ) +38(057) 700-38-88 ; +38(066)213 50 38, +38(098)012 26 93,  www.btu.kharkov.ua  INFO@BTU.KHARKOV.UA , Кафедра інтегрованих електротехнологій та енергетичного машинобудування +38(057)712-28-33 Адреса: 61052, м. Харків, вул. Різдвяна, 19

Національний Університет кораблебудування ім. адмірала Макарова (НУіаМ) +38-0512-37-05-80, +38-0512-42-42-80, факс +38-0512-42-46-52,  www.nuos.edu.ua   university@nuos.edu.ua  

Одеська національна Академія харчових технологій (ОНАХТ) +38-048-725-83-26, +38-0482-25-32-84, 29-11-24, 25-32-84     www.onaft.edu.ua   postmaster@onaft.edu.ua 

       Сумський державний Університет  (СДУ) +38-0542-640-499, +38-0542-687-774 www.sumdu.edu.ua        pr_com@sumdu.edu.ua