Витяг з Статуту ГС ХАУ:

"... Головною метою нашої Асоціації є об’єднання у правовому та інформаційному полі компаній та підприємств, фізичних осіб діючих у галузі холодозабезпечення України, а також сприяння членам Спілки – виробникам, інжиніринговим та інсталяційним компаніям, продавцям, імпортерам та експортерам сучасного холодильного устаткування задля досягнення наступних цілей:

- розвиток холодильної галузі в Україні та сприяння виведенню вітчизняних виробників та компаній на міжнародний ринок обладнання, технологій та послуг;

- робота із законодавчими та державними органами влади України з розробки та впровадження міжнародних(Монреальского, Кіотського протоколів та ін.) та українських законодавчих актів з питань їх виконання по речовинах, що руйнують озоновий шар та впливають на глобальні зміни клімату, імплементації європейських нормативних актів та стандартів щодо функціонування вітчизняної галузі холодозабезпечення та підготовки її до функціонуванні за європейськими стандартами якості з урахуванням пропозицій та безпеки членів Спілки;

- представництво інтересів членів Спілки у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, сприяння якнайшвидшому впровадженню єдиних стандартів якості та застосуванню сучасного холодильного устаткування, модернізації нормативно-правових актів, які містять обов'язкові вимоги у промисловій, торговій, побутовій сферах.

- захист та підтримка інтересів членів Спілки у питаннях співпраці з державними органами, забезпечення безпечного та ефективного функціонування, здійснення підприємницької діяльності членами Спілки у конкурентному середовищі, вирішення та урегулювання спірних і конфліктних питань між членами Спілки;

- системна робота із закладами професійної освіти з питань її вдосконалення відповідно найкращих європейських стандартів та з питань спільної підготовки якісних кваліфікованих кадрів для галузі, їх сертифікації і підвищення кваліфікації;

- участь членів Спілки у міжнародних освітніх, технологічних та інноваційних проектах, які забезпечують досягнення цілей Спілки..."

   

Сайти наших колег

Характеристики
Категорія:
Міжнародна співпраця
Опис проекту

      На цій сторінці Ви зможете перейти за наступними посиланнями на сайти наших колег - холодильщиків інших країн та отримати цікаву інформацію, а також можливість ознайомлення з перспективами нашої холодильної індустрії!

Сайты европейских ассоциаций Organisations | AREA

Асоціація холодильщиків Білорусії:

http://www.apimh.by/Page.aspx?FileName=page6.html
Спілка підприємств холодильної промисловості Россії:

http://www.rshp.ru/

Сайт компанії "Остров":

http://www.ostrovknowledgebase.com/

Сайт "Холодильщик.ру":

http://www.holodilshchik.ru/index_holodilshchik_issue_3_2011_RSHP_Meeting.htm

Асоціація холодильщиків Вірмении:

https://rac.tj/ecacool/

Асоціація холодильщиків Хорватії:

http://www.hurkt.hr/?page_id=1793

Асоціація холодильщиків Чехії:

http://www.chlazeni.cz/

Асоциація холодильщиків Угорщини:

http://www.hkvsz.hu/

Асоціація холодильщиків Киргизії:

http://www.ecoholod.com.kg/?page_id=3

Асоціація холодильщиків Македонії:

http://www.slk.org.mk/page.php?id=1

Асоціація холодильщиків Казахстану:

http://kahp.kz/

Асоціація холодильщиків Таджикистану:

https://www.facebook.com/ractj/,

а також сайти, присвячені нашій темі:

http://www.refmash.ru/

https://www.apic.ru/

http://www.holodcatalog.ru/