Законодавча та нормативна база

Витяг з Статуту ГС ХАУ:

"... Головною метою нашої Асоціації є об’єднання у правовому та інформаційному полі компаній та підприємств, фізичних осіб діючих у галузі холодозабезпечення України, а також сприяння членам Спілки – виробникам, інжиніринговим та інсталяційним компаніям, продавцям, імпортерам та експортерам сучасного холодильного устаткування задля досягнення наступних цілей:

- розвиток холодильної галузі в Україні та сприяння виведенню вітчизняних виробників та компаній на міжнародний ринок обладнання, технологій та послуг;

- робота із законодавчими та державними органами влади України з розробки та впровадження міжнародних(Монреальского, Кіотського протоколів та ін.) та українських законодавчих актів з питань їх виконання по речовинах, що руйнують озоновий шар та впливають на глобальні зміни клімату, імплементації європейських нормативних актів та стандартів щодо функціонування вітчизняної галузі холодозабезпечення та підготовки її до функціонуванні за європейськими стандартами якості з урахуванням пропозицій та безпеки членів Спілки;

- представництво інтересів членів Спілки у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, сприяння якнайшвидшому впровадженню єдиних стандартів якості та застосуванню сучасного холодильного устаткування, модернізації нормативно-правових актів, які містять обов'язкові вимоги у промисловій, торговій, побутовій сферах.

- захист та підтримка інтересів членів Спілки у питаннях співпраці з державними органами, забезпечення безпечного та ефективного функціонування, здійснення підприємницької діяльності членами Спілки у конкурентному середовищі, вирішення та урегулювання спірних і конфліктних питань між членами Спілки;

- системна робота із закладами професійної освіти з питань її вдосконалення відповідно найкращих європейських стандартів та з питань спільної підготовки якісних кваліфікованих кадрів для галузі, їх сертифікації і підвищення кваліфікації;

- участь членів Спілки у міжнародних освітніх, технологічних та інноваційних проектах, які забезпечують досягнення цілей Спілки..."

   

Міжнародне законодавство    
 Віденська конвенція про охорону озонового шару


Дата підписання: 22.03.1985
Дата вступу в силу: 22.09.1988
ДОКЛАДНІШЕ  

Міжнародне законодавство

         Кіотський протокол - міжнародна угода, додатковий документ до Рамочної конвенції ООН про зміни клімата(1992 р.), прийнята у Кіото(Японія) у грудні 1997 року. Вона зобовязує розвинуті країни та країни з перехідною економікою зменьшити та стабілізувати викиди парникових газів та зменьшити темпи глобального потепління клімату на планеті Земля.

ДОКЛАДНІШЕ  

Міжнародне законодавство  За Монреальський протокол від 16.09.1987 р. проголосували 46 країн, в т.ч. СРСР, Україна та Білорусь, як члени  ООН. На даний час текст Монреальського протоколу (з численими поправками) підписали і виконують 203 країни ( фактично вся світова спільнота).

Відтепер 16 вересня, щорічно, весь світ відзначає всесвітній День охорони озонового шару Землі! ДОКЛАДНІШЕ  

Законодавчі акти України

       На цій сторінці ми розмістили законодавчі акти України стосовно теми сайту

ДОКЛАДНІШЕ  

Міжнародне законодавство 15 жовтня 2016 року у м. Кігалі (Руанда) на XXVIII Нараді Сторін Монреальського протоколу щодо речовин, що руйнують озоновий шар (Монреальський протокол) було досягнуто угоду про поетапне скорочення споживання гідрофторвуглеців (ГФВ) ДОКЛАДНІШЕ  

Міжнародне законодавство    Міжнародне законодавство з охорони озонового шару Землі, приклади реальних законодавчих актів, затверджених іншими країнами.
ДОКЛАДНІШЕ  


Накази Міністерств України

На цій сторінці розміщено накази Міністерства екологіїї та природних ресурсів України:

ДОКЛАДНІШЕ