Технічний семінар французських виробників холодагентів за підтримки офіса ПРООН в Україні

Витяг з Статуту ГС ХАУ:

"... Головною метою нашої Асоціації є об’єднання у правовому та інформаційному полі компаній та підприємств, фізичних осіб діючих у галузі холодозабезпечення України, а також сприяння членам Спілки – виробникам, інжиніринговим та інсталяційним компаніям, продавцям, імпортерам та експортерам сучасного холодильного устаткування задля досягнення наступних цілей:

- розвиток холодильної галузі в Україні та сприяння виведенню вітчизняних виробників та компаній на міжнародний ринок обладнання, технологій та послуг;

- робота із законодавчими та державними органами влади України з розробки та впровадження міжнародних(Монреальского, Кіотського протоколів та ін.) та українських законодавчих актів з питань їх виконання по речовинах, що руйнують озоновий шар та впливають на глобальні зміни клімату, імплементації європейських нормативних актів та стандартів щодо функціонування вітчизняної галузі холодозабезпечення та підготовки її до функціонуванні за європейськими стандартами якості з урахуванням пропозицій та безпеки членів Спілки;

- представництво інтересів членів Спілки у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, сприяння якнайшвидшому впровадженню єдиних стандартів якості та застосуванню сучасного холодильного устаткування, модернізації нормативно-правових актів, які містять обов'язкові вимоги у промисловій, торговій, побутовій сферах.

- захист та підтримка інтересів членів Спілки у питаннях співпраці з державними органами, забезпечення безпечного та ефективного функціонування, здійснення підприємницької діяльності членами Спілки у конкурентному середовищі, вирішення та урегулювання спірних і конфліктних питань між членами Спілки;

- системна робота із закладами професійної освіти з питань її вдосконалення відповідно найкращих європейських стандартів та з питань спільної підготовки якісних кваліфікованих кадрів для галузі, їх сертифікації і підвищення кваліфікації;

- участь членів Спілки у міжнародних освітніх, технологічних та інноваційних проектах, які забезпечують досягнення цілей Спілки..."

   

25 Лютого 2020
          Шановні колеги!
     На прикінці лютого 2020року компанія Arkema (Франція) та її офіційний представник в Україні компанія "Полюс-Юг" провели презентацію нового холодгенту Forane® 427A. На презентації за запрошенням від офісу ПРООН в Україні також були присутні технічні фахівці з компаній, що входять до членства нашої асоціації. Дякую Олександр Радаєв, Максим Смілик за інформацію для цієї новини! Подяка офісу ПРООН в Україні Тинкевич Алла, Анатолію Гамера за надання запрошення для компаній щодо участі у семінарі!
На презентації фреон Forane® 427A був запропонований як саме ефективне рішення для модернізації установок, працюючих з використаннямм холодагенту ГХФУ-22 (R-22).

Дещо з історії:
    15 жовтня 2016 року в м. Кігали (Руанда) на XXVIII Нараді Сторін Монреальского протоколу по речовинам, руйнуючим озоновий шар (Монреальский протокол) прийнята Кігалийська поправка до Монреальского протоколу, що передбачає поетапне скорочення виробництва та споживання гідрофторвуглеців (ГФУ). Як відомо, ГФУ, широко використовуються у наш час в обладнанні для кондиціонування повітря, в холодильній техниці та інших сферах, відноситься до парникових газів із значним потенціалом глобального потепління (ПГП).
    З точки зору міждународного права, Кігалійска поправка є обов'язковою міждународною угодою (договором). На відміну від самого Монреальского протоколу та попередніх поправок до нього, направлених на поєтапнє скорочення виробництва та використання озоноруйнуючих речовин (ОРР), Кігалійскою поправкою декларується нова мета — зменьшення глобальних змін климату. Заходи, передбачені поправкою, мають забезпечити зниження росту глобальної температури приблизно на 0,5 °C.

    Україна не ратифікувала Кігалійську поправку станом на 01.01.2020 року, але... велика вірогідність того, що під тиском міжнародних угод ВРУ проведе таку процедуру найближчим часом.

Коротко по презентації
    У зв'язку зі скороченням виробництва R-22 компанія Arkema розробила новий фреон Forane® 427A, який можливо використовувати замість R-22. Як в нових установках, так і в працюючих, без заміни обладнання. З рекомендацій при заміні фреону - перевірити кислотність масла з його заміною при необхідності. Заправка нового фреону становить зазвичай 80 % від старого объєму та далі додають по необхідності, до виходу системи на робочий режим. Додавати чи змішувати з R-22 не рекомендовано. Після видалення R-22 з системи промивати систему не потрібно, тільки замінити фильтри. В заміні ТРВ також нма необхідності.

Для довідки
    Forane® 427A це чотирьохкомпонентна суміш з R-134a (50%), R-125 (25%), R-32 (15%) и R-143a (10%). Але всі ці гази контролюються потім Кігалійською поправкою в разі її ратифікації в Україні, про це потрібно пам'ятати!
Вага фреону Forane® 427A в балоні – 11.3 кг.
Компанія Полюс-Юг пропонує Forane® 427A на Українскому ринку за 90 (83 опт) уе за 11.3кг
Вартість в різницю:
1 кг Forane® 427A – 7.96 уе
1 кг R-22 – 5.88 уе

Дякуємо за Вашу участь в спільних справах!

Повернутись до списку